Landsbygdsnytt nr 3 2019

Om publikationen

Löpnummer: Nr 3 2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Landsbygdsnytt nr 3 2019

I Landsbygdsnytt nr 3 2019 kan du läsa om bland annat effekten av torkåret 2018, årets första utbetalningar av jordbrukarsstöd och besöket hos Ovansjö Lantbruk!

Kontakt