Landsbygdsnytt nr 3 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Landsbygdsnytt nr 3 2018
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Den innehåller aktuell information för landsbygd och jordbruk, kurser och datum att hålla koll på.

Kontakt