Landsbygdsnytt nr 3 2017

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 8

Publikationstyp: Tidning

Landsbygdsnytt nr 3 2017

Information om jordbrukarstöden, landsbygdsstöd, gårdsbesök, utbetalningar av stöd.

Kontakt