Landsbygdsnytt nr 3 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Tidning
Landsbygdsnytt nr 3 2017

Information om jordbrukarstöden, landsbygdsstöd, gårdsbesök, utbetalningar av stöd.

Kontakt