Landsbygdsnytt nr 2 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2 2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Landsbygdsnytt nr 2 2019

Landsbygdsnytt nr 2 2019

I årets andra nummer kan du bland annat läsa om den nya djurskyddslagen, betesförmedlingen och hur du kan gynna pollinerare.

Kontakt