Landsbygdsnytt nr 2 2019

Om publikationen

Löpnummer:
nr 2 2019
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning
Landsbygdsnytt nr 2 2019

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Den innehåller aktuell information för landsbygd och jordbruk, kurser och datum att hålla koll på.

I årets andra nummer kan du bland annat läsa om den nya djurskyddslagen, betesförmedlingen och hur du kan gynna pollinerare.

Kontakt