Landsbygdsnytt nr 1 2021

Om publikationen

Löpnummer: 2021

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 12

Publikationstyp: Tidning

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Den innehåller aktuell information för landsbygd och jordbruk, kurser och datum att hålla koll på.

Kontakt