Kulturmiljöinventering av småskalig vattenkraft Hälsingland och Gästrikland

Om publikationen

Löpnummer:
2019:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
160
Publikationstyp:
Rapport
rapport småskalig vattenkraft

Länsmuseet Gävleborg har utfört en kulturmiljöinventering av ett antal småskaliga vattenkraftverk i Gävleborgs län. Inventeringen har utförts av Inga Blennå och Ulrika Olsson under juni och november 2018, på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg.

Inventeringens syfte har varit att dokumentera och värdeklassa kraftverken och den intilliggande kulturmiljön. Värderingen har gjorts enligt en modell med fyra olika klasser. De vattenkraftverk med tillhörande miljöer som inventerats är 1) Vade kraftverk, 2) Forsa övre kraftverk, 3) Storlugnets kraftstation, 4) Vifors kraftverk, 5) Stocka kraftverk, 6) Ygkvarns kraftverk, 7) Södra Svensbo kraftverk, 8) Storhamrasjöns kraftverk, 9) Forsa mellersta kraftverk/Forsa kvarn och 10) Forsa nedre kraftverk.

Kontakt