Kulturmiljöinventering av sju småskaliga kraftverk

Om publikationen

Löpnummer:
2018:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport

Länsmuseet Gävleborg har utfört en kulturmiljöinventering av sju småskaliga vattenkraftverk i Gästrikland. Inventeringen har utförts under oktober och november månad 2017 av Inga Blennå och Ulrika Olsson på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg.

Inventeringens syfte har varit att dokumentera och värdeklassa kraftverken och den intilliggande kulturmiljön. Värderingen har gjorts enligt en modell med fyra olika klasser. De vattenkraftverk med tillhörande miljöer som inventerats är Strömsbro kraftverk, Oslättfors kraftverk, Strömsborgs kraftstation, Bosågens kraftstation, Åmots bruksdamm/kraftverk, Masugnens kraftstation Åmot och Bergby kraftverk.

Kontakt