Koldioxidbudget 2020-2040 Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har låtit Uppsala Universitet ta fram en koldioxidbudget för Gävleborgs län. Den nya energi- och klimatstrategin för Gävleborgs län har som övergripande mål att länet ska begränsa sina utsläpp i linje med Parisavtalet, det vill säga hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. För att nå detta anser Länsstyrelsen att det är viktigt att beslut och mål om regionala utsläppsminskningar konkretiseras till regional nivå och baseras på vetenskapliga underlag. Dessa underlag måste utgöra utgångspunkten i det gemensamma arbetet att nå målen, oavsett hur svår utmaningen kan anses vara ur ett politiskt perspektiv.

 

I en koldioxidbudget fördelas det utsläppsutrymme som finns kvar globalt att släppa ut innan 1,5 grad nås per nation. Utsläppen fördelas i enlighet med FN:s princip om ett gemensamt men differentierat ansvar där industrialiserade länder som historiskt bidragit mer till utsläppen och har större ekonomiska och tekniska möjligheter att minska utsläppen får en mindre del av koldioxidbudgeten. Sverige kan anses vara ett av de länder som har bäst förutsättningar att minska utsläppen i världen och har därmed likt andra utvecklade länder en mindre budget än utvecklingsländer. Sveriges målsättning att bli ett av världens första fossilfria länder visar ändå att vi tror att vi kan klara den här utmaningen. I Gävleborgs län är förutsättningarna goda med ett aktivt näringsliv som visar att de har ambitioner att minska sina utsläpp. Den här budgeten är tänkt som ett underlag till beslutsfattare både inom det offentliga och privata i länet. Genom kunskaper och förståelse för klimatutmaningen kan vi fatta rätt beslut.

Kontakt