Klimatrapport för dig som är ung - Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?

Om publikationen

Löpnummer: 2018:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

En klimatrapport visar på utmaningar och möjligheter när klimatet i Gävleborgs län förändras. Rapporten vänder sig i första hand till ungdomar. Som komplement finns en lärarhandledning som tar upp flera frågor och förslag på undervisningsmoment inom både klimatkunskap och klimatanpassning. En förhoppning är att materialet ska introducera ämnesområdet, inspirera och locka till fördjupade studier.

Kontakt