Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2020/2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Inventering av stora rovdjur i Gävleborg 2020/2021

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I denna rapport redovisas resultaten av utförda inventeringar av lodjur, varg, björn och kungsörn samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av järv i Gävleborg under inventeringssäsongen 2020/2021.

Kontakt