Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2019/2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284:5954

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Inventering stora rovdjur i Gävleborgs län

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att övervakarovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg, björn
och kungsörn samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av järv i Gävleborg under inventeringssäsongen 2019/2020.

Kontakt