Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2019/2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Inventering stora rovdjur i Gävleborgs län

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att övervakarovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg, björn
och kungsörn samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av järv i Gävleborg under inventeringssäsongen 2019/2020.

Kontakt