Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2018/2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–5954

Publiceringsår: 2019

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg, björn och kungsörn samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av järv i Gävleborg under inventeringssäsongen 2018/2019.

Kontakt