Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2016 - 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2016/2017

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Gävleborg inventeringssäsongen 2016/2017.

Kontakt