Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2016 - 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2016/2017

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Gävleborg inventeringssäsongen 2016/2017.

Kontakt