Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2015 - 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2015 - 2016

I den har rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn i Gavleborg 2015 - 2016, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i länet.

Kontakt