Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2015 - 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår:

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2015 - 2016

I den har rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn i Gavleborg 2015 - 2016, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i länet.

Kontakt