Inventering av marksvamp i Gävleborgs kalkbarrskogar och sandtallskogar 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av marksvamp i Gävleborgs kalkbarrskogar och sandtallskogar 2016

Under 19 fältdagar i september månad 2016 har Magnus Andersson från FORAN Sverige AB inventerat marksvamp i 28 skogsområden med stor spridning i länet. Arbetet har utförts på uppdrag av Tomas Troschke, koordinator för hotade arter på länsstyrelsen i Gävleborg. Det är ett led i åtgärdsarbetet för att säkra arter och miljöer i kalkbarrskog. Detta beskrivs i ´Åtgärdsprogram för bevarande av kalktallskogar´, samt ´Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar`. Föreliggande rapport redovisar metodik och resultat för inventeringarna.

Utfört av Magnus Andersson på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg 2016.

Kontakt