Inventering av bottenvegetation och naturvärdesbedömning i Enångersfjärden och Njutångersfjärden

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport
Omslaget på rapporten, bilder från inventeringen i Enångersfjärden och Njutångersfjärden

Under september månad 2020 så inventerades Njutånger- och Enångersfjärden via dykning och dropvideo. Områdena uppvisar god ekologisk status och höga naturvärden. De vikar med skyddade bottnar och ett djup upp till 4 meter där frodiga och täta växtsamhällen kunde bildas hade högst naturvärden i fjärdarna. De vanligaste kärlväxterna var ålnate, höstlånke, borstnate och slingor som huvudsakligen förekom på mjukbotten ner till 4 meters djup i skyddade vikar.

Fintrådiga alger förekom främst på skyddade hårdbottnar nära ytan. Frilevande alger, såsom frilevande blåstång och smaltång, påfanns främst i djupspannet 4–7 meter.

Resultaten från denna inventering har gett resultat som kommer vara viktiga för Länsstyrelsens fortsatta arbete inom marint områdesskydd, ärendehantering och allmän naturvård.

Kontakt