Inventering av bombmurkla i Gävleborgs län 2009 - 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Bombmurkla (Sarcosoma globosum) klassas som sårbar (VU) i den nationella rödlistan. Den omfattas av ett åtgärdsprogram framtaget av Naturvårdsverket och som pågick mellan 2010–2014. Inom ramen för detta åtgärdsprogram har arten inventerats och övervakats av Länsstyrelsen Gävleborg i Gävleborgs län.

Kunskapen om Gävleborgs läns lokaler med bombmurkla har främst varit koncentrerat till Mellanljusnan. Här har flera lokaler och växtplatser inrapporterats. Tyvärr har flera av de äldre lägesanvisningarna varit otillräckliga för att peka ut växtplatserna, detta kan försvåra arbetet med att skydda lokalerna. Ett av inventeringens mål var att få noggrannare lägesanvisningar på växtplatserna. Vidare var målet att de äldre lokalerna i Bollnäs och Ovanåkers kommun skulle beskrivas, samt att se över om dessa fanns kvar. Inventeringen visade att bombmurklan finns kvar på samtliga sen tidigare kända lokaler i länet. 2016 hittades en ny lokal i Hudiksvalls kommun.

Kontakt