Hur mycket narkotika finns det i avloppsvattnet i Gävleborg? En rapport om avloppsanalyser i Gävleborg

Om publikationen

Löpnummer: 2017:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår:

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Hur mycket narkotika finns det i avloppsvattnet i Gävleborg? En rapport om avloppsanalyser i Gävleborg

Gävle kommun bedriver sedan lång tid ett uthålligt arbete i narkotikafrågan. Narkotikakommissionen var en narkotikapolitisk kraftsamling och ett 3-årigt projekt, 2012-2015, med stöd från Folkhälsomyndigheten, Samhällsmedicin Gävleborg och Polisen Gävle, med syfte att steg för steg arbeta mot ett narkotikafritt Gävle. Narkotikakommissionen omvandlades 2016 till en styrgrupp för arbetet mot ett narkotikafritt Gävle.

En av kommissionens uppgifter var att se till att narkotikaläget i Gävle kommun fortlöpande kartläggs som en viktig utgångspunkt för det drogpreventiva arbetet. En god kunskap om narkotikaläget är av stor betydelse för det förebyggande arbetet på alla preventionsnivåer inkl. vård- och behandlingsinsatser.

Socialtjänst Gävle har analyserat kommunalt avloppsvatten sedan januari 2013 för att kartlägga förekomsten av olika droger. Analysen är ett försök till drogtest på befolkningsnivå. Gävle kommun var en av pionjärerna på området i Sverige och har i dagsläget förmodligen den längsta kontinuerliga mätserien i landet. Arbetet startade som ett samarbete mellan Gävle kommun, Karolinska Universitetssjukhuset och Gästrike vatten. Under 2015 tillkom Sandvikens och Söderhamns kommuner som ytterligare samarbetspartners och projektet fick stöd av Länsstyrelsen Gävleborg. Vattenanalysen följer EMCDDA:s (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) standard.

I denna rapport presenterar vi ett nytt inslag i kartläggningen av narkotikans utbredning inom Gävleborg nämligen droganalys av avloppsvatten. Vi redovisar resultatet av de kvartalsmätningar som löpande gjorts sedan starten 2013. Här ligger fokus på lokala kartläggningar men också på jämförbara data från andra mätningar i svenska kommuner.

Kontakt