Historisk fiskvandring i Gavleån

Om publikationen

Löpnummer: 2017:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår:

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Historisk fiskvandring i Gavleån

Syftet med denna rapport är att utreda och beskriva historisk fiskvandring i Gavleån och den ”naturliga”, historiska utbredningen av migrerande fiskarter som vandrar mellan havet och vattendrag i inlandet. Studien syftar att besvara frågor som; hur högt upp i vattensystemet har exempelvis ålen och laxen nått och hur har de påverkats av byggen av kraftverk?

Kontakt