Handlingsplan för Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer:
2020:1
Diarienummer:
643-2020
ISBN/ISSN-nr:
0284:595
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Annan
  • För att möta de problem, utmaningar och eventuella fördelar ett förändrat klimat innebär för Gävleborgs län och för Länsstyrelsens verksamheter har en handlingsplan för klimatanpassning av Länsstyrelsen Gävleborg tagits fram enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Länsstyrelsens mål i förhållande till ett förändrat klimat kretsar kring att hantera de utmaningar som klimatförändringarna innebär för våra egna och våra avnämares verksamheter, bygga kunskap och motståndskraft mot de förändringar som pågår och kommer att förbättra länets förmåga att hantera samhällsstörningar och ovanliga händelser liksom att snabbt återgå till ordinarie verksamheter.


 

Handlingsplanen är verksamhetsövergripande för Länsstyrelsen Gävleborg och syftar till att stärka myndighetens arbete med att anpassa verksamhet, uppdrag och mål till de förutsättningar ett förändrat klimat innebär. Handlingsplanen sträcker sig över två år (2020–21) men arbetet är långsiktigt och fortsätter efter 2021 med ny handlingsplan. Mycket av handlingsplanens fokusområden och åtgärder syftar till att stärka kunskapen kring hur klimatförändringarna påverkar de sektorer vi verkar i och hur vi på ett bättre sätt hanterar förändringar hos oss själva och våra avnämare.

Kontakt