Handlingsplan avseende arbetet att förebygga våldsbejakande extremism i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 451-5721-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

Handlingsplan avseende arbetet att förebygga våldsbejakande extremism i Gävleborgs län

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Kontakt