Handlingsplan avseende arbetet att förebygga våldsbejakande extremism i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
451-5721-2016
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport
Handlingsplan avseende arbetet att förebygga våldsbejakande extremism i Gävleborgs län

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Kontakt