Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
1035-2020-1
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Strategi

Länsstyrelsen har med hjälp av projektmedel från Naturvårdsverket tagit fram en strategi för hållbar plastanvändning. Strategin syftar till att ge riktning, underlag och stöd för att arbeta för en minskad och smartare plastanvändning genom ökad återanvändning, effektivare återvinning samt minskad nedskräpning. Insatserna handlar om avfallsförebyggande arbete, om att ställa smarta krav vid inköp, göra kloka val i vardagen och stödja bra beteenden.

Strategin ger förslag på länsövergripande mål med tillhörande mätbara delmål och nyckeltal. Den ger också förslag på organisa­tionsspecifika åtgärder för att på så sätt stödja och förenkla insteget till genomförandet. Många av målen och åtgärderna är tillämpbara på avfall i stort, inte bara plastavfall. Den bärande tanken bakom strategin är att dess mål och åtgärder ska lyftas in i den befintliga kommunala planeringsstrukturen, främst i avfallsplanerna, men också i eventuellt miljöstrategiskt program.

Strategin är framtagen i nära samverkan med den länsgemensamma arbetsgruppen för nya avfallsplaner. I arbetsgruppen ingår Gävleborgs tio kommuner, Gästrike återvinnare, Borab, Söderhamn nära samt Länsstyrelsen I Gävleborgs län.

Kontakt