Fritidfiskeenkät Gävleborg 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Framsida slutrapport fiskeenkät 2019

Under 2019 genomfördes en enkätundersökning om fiske för att beskriva fritidsfiskets omfattning i Gävleborgs havsområde. Rapporten bidrar till ökad kunskap om fritidsfiskets utsträckning längs Gävleborgs kust. Det uppskattas stå för cirka 46 procent av det totala kustnära uttaget av fisk och fiskar mer än dubbelt så mycket gädda, abborre, öring, sik och mört än yrkesfisket. Nätfisket har störst påverkan på fiskpopulationerna längst vår kust.

Denna rapport är den andra i en serie av rapporter från projektet FiskPro-X, som har som mål att kartlägga och undersöka de kustnära fiskbestånden i Gävleborgs län och ge förslag på åtgärder som ska gynna rekrytering och fortsatt fortlevnad av dessa bestånd.

Tidigare publicerade rapporter handlar om elfiske i grunda havsvikar, sikyngelnotning och yngelnotning i grunda havsvikar.

Kontakt