Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborg

Om publikationen

Löpnummer:
2014:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborg

Förvaltningsplanen är framtagen för att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av vildsvinsförekomsten i Gävleborgs län. Förvaltningsplanen innehåller mål, råd och riktlinjer.

Kontakt