Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborg

Om publikationen

Löpnummer: 2014:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår:

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborg

Förvaltningsplanen är framtagen för att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av vildsvinsförekomsten i Gävleborgs län. Förvaltningsplanen innehåller mål, råd och riktlinjer.

Kontakt