Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2017-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2017:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–5954

Publiceringsår:

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2017-2021

Denna plan beskriver strategier för förvaltningen av de stora rovdjuren i Gävleborg 2017-2021. Det långsiktiga målet är att länet ska hysa livskraftiga stammar av samtliga fem stora rovdjur, och att minimera de problem och konflikter som kan uppstå i samband med närvaro av rovdjur.

Kontakt