Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2017-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2017-2021

Denna plan beskriver strategier för förvaltningen av de stora rovdjuren i Gävleborg 2017-2021. Det långsiktiga målet är att länet ska hysa livskraftiga stammar av samtliga fem stora rovdjur, och att minimera de problem och konflikter som kan uppstå i samband med närvaro av rovdjur.

Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län har beslutat att förlänga förvaltningsplanens giltighetstid till utgången av 2022, dnr 2404-2021.

Kontakt