Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län

Förvaltningsplanen är framtagen för att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarvförekomsten i Gävleborgs län. I förvaltningsplanen finns mål för den regionala skarvförvaltningen, liksom åtgärder som förvaltningen ska arbeta med för att uppnå målen.

Kontakt