Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län

Förvaltningsplanen är framtagen för att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarvförekomsten i Gävleborgs län. I förvaltningsplanen finns mål för den regionala skarvförvaltningen, liksom åtgärder som förvaltningen ska arbeta med för att uppnå målen.

Kontakt