Förvaltningsplan för kronhjort i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår:

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Förvaltningsplan för kronhjort i Gävleborgs län

Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala förvaltningen av kronhjort på så sätt att uppsatta mål kan uppnås.

Kontakt