Förvaltningsplan för kronhjort i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Förvaltningsplan för kronhjort i Gävleborgs län

Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala förvaltningen av kronhjort på så sätt att uppsatta mål kan uppnås.

Kontakt