Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiberbankar i Norrland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Fiberbankar i Norrland

I rapporten presenteras möjliga åtgärdsmetoder för att minska risken för spridning från fibersediment samt en sammanställning av gränsvärden för sediment. Rapporten har tagits fram som en del av projektet Fiberbankar i Norrland – FIN.

Möjliga åtgärder inkluderar bland annat muddring, övertäckning av fiberområden med olika typer av material, och övervakning av naturliga återhämtningsprocesser.

Vilken typ av åtgärd eller kombination av åtgärder som är bäst lämpade, eller om åtgärder bör vidtas, beror helt på de lokala förhållandena på platsen och måste därför föregås av fördjupade riskbedömningar och utredningar om faktiskt åtgärdsbehov.

Kontakt