En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i Gävleborgs län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
En sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i Gävleborgs län 2017

Situationen på bostadsmarknaden i en kommun varierar över tid. I början av varje år svarar samtliga kommuner i Sverige på Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME). Syftet med enkäten är att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden över tid. Denna rapport är en sammanställning av svaren som lämnats av de 10 kommunerna i Gävleborgs län.

Kontakt