De offentliga avrättningsplatserna i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:22

Diarienummer: 725-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 168

Publikationstyp: Rapport

Projektet De offentliga avrättningsplatserna i Gävleborgs län är ett samarbete mellan Sveriges Fängelsemuseum och Landskapsarkeologerna/ArcMontana. Till de antikvariska insatserna i denna första del av projektet har bidrag erhållits från Länsstyrelsen Gävleborg (Länsstyrelsen Gävleborg 2017-03-17, Dnr: 725–2017).

Projektet strävar efter att fylla de stora kunskapsluckorna vad gäller avrättningsplatser och skapa en helhetsbild utifrån flera olika källor – antikvarisk kunskap, arkeologiska fältbesiktningar, historiska dokument, ortnamn, historiska lantmäteriakter samt berättelser och traditioner. Projektledare är Desirée Kjellberg, intendent på Sveriges Fängelsemuseum. De övriga projektdeltagarna är Ola Nilsson (ansvarig arkeologi) och Lena Berg Nilsson (GIS-ansvarig) från Landskaps-arkeologerna/ArcMontana, samt Maryam Osman från Länsstyrelsens praktikantprojekt.

Projektet utfördes mars – december 2017. Arkiv- och litteraturstudier gjordes främst av Desirée Kjellberg och det arkeologiska fältarbetet utfördes huvudsakligen av Ola Nilsson. Rapporten skrevs av de båda tillsammans med Lena Berg Nilsson som också gjorde slutredigering och rapportlayout.

Kontakt