Checklista för klimatanpassning i fysisk planering - ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering - ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse

Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska anses vara klimatanpassad.

Kontakt