Båtelfisken i vikar längs kusten i Gävleborgs län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Under sensommaren och hösten 2020 bedrevs elfiske i uppdrag från Länsstyrelsen i 6 grunda havsvikar spridda över länets kustlinje. Elfisket visade sig vara en passande metod för att på ett representativt sätt fånga fiskar över 70 mm i storlek. Särskilt gädda fångades i mycket större utsträckning än i exempelvis nätfiske. Det blev tydligt att elfiske i kombination med annat fiske, såsom nätfiske och undersökning med sprängladdningar, behövs för att ge en representativ bild av en havsvik fisksammansättning.

Undersökningen bidrar till att öka kunskapen om den kustnära fisken i Gävleborg.

Denna rapport är den tredje i en serie av rapporter från projektet FiskPro-X, som har som mål att kartlägga och undersöka de kustnära fiskbestånden i Gävleborgs län och ge förslag på åtgärder som ska gynna rekrytering och fortsatt fortlevnad av dessa bestånd.

Resultaten ger information som är viktig för länsstyrelsens ärendehandläggning, planering och arbete med marina skyddade områden.

Kontakt