Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen i Gävleborg 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av rapporten

2020 var året då miljökvalitetsmålen skulle nås så att nästa generation fick ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen var lösta. Trots ett omfattande miljöarbete i olika samhällssektorer visar uppföljningen år 2020 att vi bara är nära att nå två mål i Gävleborgs län. Inget mål uppvisar en positiv utveckling i miljön och för flera mål bedöms utvecklingen vara negativ. Ändå är den regionala bedömningen för Gävleborgs län något mer positiv än den nationella.

Kontakt