Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:6
Diarienummer:
405-4351-19
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

I årets bostadsmarknadsenkät framgår att sex av länets tio kommuner bedömer att bostadsmarknaden i kommunen är i obalans. I åtta av länets tio centralorter råder det underskott på bostäder. Trots att byggtakten, i delar av länet, fortfarande är hög bedöms underskottet i flera av länets kommuner inte kunna byggas bort de kommande tre åren. Det slår särskilt hårt mot de hushåll som är nya på bostadsmarknaden, hushåll med lägre inkomster samt människor som har behov av en särskilt anpassad bostad.

Kontakt