Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:9
Diarienummer:
405-4224-18
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

I lägesbilden från kommunerna har situationen på flera håll gått från förra årets underskott till balans. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden liknar alltmer den som var för fyra år sedan. Då som nu gjorde de flesta kommunerna bedömningen att det råder balans i kommunen som helhet och underskott på bostäder i centralorten.

Kontakt