Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:8

Diarienummer: 405-4264-16

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsanalys 2016

Det finns ett byggbehov i länet vilket framkommer i årets bostadsmarknadsenkät där alla kommuner bedömer att det råder obalans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet och nio kommuner bedömer att det behöver tillkomma nya bostäder för att nå balans. Både idag och i framtiden kommer vi dock att till störst del bo i det befintliga beståndet varför det inte går att lösa bostadsbristen enbart genom nyproduktion.

Kontakt