Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:8
Diarienummer:
405-4264-16
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknadsanalys 2016

Det finns ett byggbehov i länet vilket framkommer i årets bostadsmarknadsenkät där alla kommuner bedömer att det råder obalans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet och nio kommuner bedömer att det behöver tillkomma nya bostäder för att nå balans. Både idag och i framtiden kommer vi dock att till störst del bo i det befintliga beståndet varför det inte går att lösa bostadsbristen enbart genom nyproduktion.

Kontakt