Analys av bostadsmarkanden i Gävleborgs län 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–5954

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

I svaren från årets bostadsmarknadsenkät framgår att sex av länets tio kommuner bedömer att bostadsmarknaden i kommunen som helhet är i balans. De övriga fyra kommunerna bedömer att det råder underskott. I jämförelse med förra årets bedömningar ser bostadsmarknaden i länet ut att långsamt gå mot balans. I sju av tio centralorter råder det fortsatt underskott på bostäder, men tendensen är även här tydlig att utvecklingen går mot bostadsmarknader i balans.

Kontakt