3 snabba om bostadsmarknaden i Gävleborg 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag av läget på bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2019.

Kontakt