3 snabba om bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

3 snabba om bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag av läget på bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2016.

Kontakt