3 snabba om bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
3 snabba om bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag av läget på bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2016.

Kontakt