Publikationer

DiVA portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 lärosäten och forskningsinstitutioner. Här har Länsstyrelsen Gävleborg valt att lagra sina natur- och miljörapporter.

DIVA portal
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


I Naturvårdsverkets databas Miljödataportalen hittar du rapporter och geografiska data med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. När vi på Länsstyrelsen Gävleborg registrerar natur- och miljörapporter i DiVA så länkas de in i Miljödataportalen.

Miljödataportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre publikationer

Letar du efter en äldre publikation som är publicerad innan 2018 kan du söka efter dem i vår databas.

Sök äldre publikationer här.

Kontakt