Publikationer

Text

DiVA portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 lärosäten och forskningsinstitutioner. Här har Länsstyrelsen Gävleborg valt att lagra sina natur- och miljörapporter.

DIVA portal
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


I Naturvårdsverkets databas Miljödataportalen hittar du rapporter och geografiska data med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. När vi på Länsstyrelsen Gävleborg registrerar natur- och miljörapporter i DiVA så länkas de in i Miljödataportalen.

Miljödataportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ naturinformation

Publikationer med naturinformation, t.ex. utflyktsguider, foldrar för naturreservat och nationalparker samt böcker hittar ni under Besök och upptäck.

Kontakt