Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ansök om medel

Under 2018 har länsstyrelserna 80 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för § 37a, varav 15 miljoner i en extra utlysning som just nu pågår. För kommunerna i Gävleborgs län finns 520 160 kronor att söka.

Sista ansökningsdag är den 7 september 2018.

InformationsbrevWord

Ansökningsformulär med vägledningWord

Intyg samverkanspartWord

Redovisningen ska, efter genomförd insats, skickas till gavleborg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer.

Redovisningsmallar för 2018

DelrapportsmallWord

SlutrapportmallWord

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Kontakt