Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Regional rubrik

Länsstyrelsen ska stödja kommuner, landsting, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

I Gävleborgs län har nu Länsstyrelsen utifån den nya uppdraget startat arbetet med att bygga upp en struktur kring föräldraskapsstöd som ska vara hållbart med viktiga aktörer i länet.

Rapporter:

Föräldraskap och tonårstid - Om stöd till föräldrar med tonårsbarnPDF

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetetPDF

Kontakt