Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna.

Det slutgiltiga resultatet kan du ta del av på Valmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Söndag ny prognos för resultat i valet

Högt valdeltagande, fler förtidsröster och fler som har personröstat gör att ett slutgiltigt valresultat inte kan presenteras idag, fredag den 14 september. Ny prognos är att resultatet blir klart på söndagen den 16 september.

Det är de län som har flest röster att räkna som behöver längst tid, det vill säga Stockholms och Västra Götalands län. Gävleborg påverkas också av det höga valdeltagandet och att antalet personröster och förtidsröster har ökat, men vi räknar med att bli klara i tid.

- Det har varit på håret tidigare, men vi har alltid lämnat in våra resultat i tid. Det ser bra ut för oss nu och vi räknar med att bli klara med riksdagsvalet idag, säger Caroline Näslund, valansvarig, Länsstyrelsen Gävleborg.

Läs mer i relaterad nyhet nedan.

Detta gäller 

  • Har du frågor som rör röstning i din kommun ska du ringa din kommun.
  • Om du upptäcker att dina uppgifter på röstkortet inte stämmer ska du ringa till Länsstyrelsen för att begära rättelse i röstlängden. Numret till Länsstyrelsen i Gävleborgs län är 010-225 00 00.
  • Har du allmänna frågor om valet och det svenska valsystemet kan du vända dig till Valmyndigheten på telefon 020-825 825.
  • Mer information om valet hittar du på Valmyndighetens webbplats, www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt