Krisberedskapsveckan

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Krisberedskapsveckan är en  långsiktig och återkommande satsning som riktar sig till alla invånare i Sverige och som handlar om att öka krismedvetenheten och få människor att börja reflektera kring vad de skulle göra om deras vardag vänds upp och ner.
MSB vill öka riskmedvetenheten hos befolkningen och ge dem kunskap att kunna agera vid samhällskriser, höjd beredskap  och ytterst krig samt tillhandahålla information om hur vi bättre kan förbereda oss.

I anslutning till Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni, skickar MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Bakgrunden till satsningen är att vi som bor i Sverige behöver bli bättre förberedda på följderna av allt från allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker och i värsta fall krig.

Tyngdpunkten i informationen ligger på hur människor kan förbereda sig för att klara vatten, mat, värme och kommunikation när samhällets service inte fungerar som vanligt, oavsett vad som är orsaken till det. Är vi förberedda klarar både individen och samhället svåra påfrestningar bättre.

Bra att ha hemma för att klara en kris

Checklista från www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
  Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier
 • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys. (Ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten elleverantören och sjukvården

Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena mat, värme, vatten och kommunikation.

 

Mer information om vår säkerhet och krisberedskap

Kontakt