Psykisk hälsa i kristider

Coronakrisen är ett allvarligt tillstånd där många människor förlorar liv, hälsa, inkomster, arbeten, relationer och kulturupplevelser, samtidigt som tidpunkten för samhällets återgång till ett normaltillstånd är oklar.

I tider av kris förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället och det är redan utsatta grupper som drabbas värst. Det är när mänskliga rättigheter inte respekteras som de är viktigast att de lyfts fram.

Ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att dina rättigheter kränks. En grundläggande mänsklig rättighet är att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Den gäller alla individer i ett samhälle, kvinnor, män, flickor, pojkar och icke-binära.

Risk för ökat våld i kristider

Oro, isolering och ekonomisk stress ökar risken för våld i nära relationer. Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För en del är hemmet en otrygg och hotfull plats.

På våldsfrivardag.se hittar du information om vilken hjälp och stöd som finns i din kommun. Länk till annan webbplats.

Nationell kontaktlista för hjälporganisationer hittar du på 1177.se Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndighetens information om våldsutsatthet i samband med covid-19 Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor

Stödlista: Psykisk hälsa i kristider

Barn 0-12 år (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.
Råd och länkar anpassade för barn och föräldrar.

Ungdomar 12-25 år (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.
Råd och länkar anpassade för ungdomar och föräldrar.

Vuxna (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.
Råd och länkar anpassade för vuxna i arbetsför ålder.

Äldre (uppdragpykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.
Råd och länkar anpassade för äldre.

För barn om corona oro

Du som är ung har rätt till hälsa, utbildning och fritid. Att känna oro och rädsla inför det som händer nu är inte konstigt. För att minska oron är det viktigt att sköta sina skoluppgifter och hålla fast vid vardagsrutiner. Försök att hitta på roliga saker - träna online, hitta på något utomhus, baka, fixa rummet, ring till en vän eller en släkting!

Rädda Barnens information till barn som känner oro eller mår dåligt Länk till annan webbplats.

För barn om corona på 1177.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Skicka e-post till enheten för social hållbarhet
enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss