Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Extra utlysning 2020

Länsstyrelsen i Gävleborgs län kommer i denna utlysning enbart att prioritera insatser inom föräldraskapsstöd genom att erbjuda finansiering till gruppledarutbildningen ”Föräldraskap i Sverige”. Länsstyrelsen har 140 000 kr att fördela. Medel kan sökas av kommuner och kommunalförbund. Sökande kan max beviljas medel för utbildning av 2 gruppledare, dvs 14 000 kr.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Gävleborgs län tillhanda senast den 7 februari 2020.

Informationsbrev "Extra utlysning av § 37-medel".PDF

Ansökan § 37 2020 extra utlysningWord

Skicka ansökan digitalt till gavleborg@lansstyrelsen.se

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt