Projektet Qlivet

Mötesplatsen för tillväxt och integration i Gävleborgs län för företagande kvinnor i samverkan med utrikesfödda kvinnor.

Projektet Qlivet ska:

  • motivera företagande kvinnor till att våga samarbeta med utrikesfödda kvinnor, visa hur detta kan bidra till tillväxt och affärsutveckling.
  • ge extra möjligheter till arbetssökande utrikesfödda kvinnor med akademisk utbildning eller yrkeskompetens.
  • synliggöra företagarnas viktiga involvering i samhällsnyttan samt stimulera företagande kvinnor till att samverka och vara delaktiga i samhällsutvecklingen samt integrationsarbetet.
  • erbjuda stärkta åtgärdsprogram till länets företagande kvinnor och arbetssökande utrikesfödda kvinnor.
  • bidra till att skapa ökad jämställdhet på arbetsmarknaden i länet.

Samhällsaktörer

Projektet Qlivet i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Företagarna under perioden 2019-2021.

Mejla oss gärna för mer information: qlivet.gavleborg@lansstyrelsen.se

Kontakt