Väderutmaningar 2023

Det var torrt i skog och mark i början av sommaren. Det följdes sedan av en period av omfattande regn. Jordbruket är en av de näringsgrenar som drabbades allra mest av detta. Här samlar vi nyheter och viktig information om situationen.

Så förbereder vi oss tillsammans

Med god planering kan du som har ett jordbruk eller är djurhållare minska risken för att hamna i en svår situation.

Länsstyrelsen deltar varje vecka i nationella möten med bland annat Regeringskansliet, Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) angående sommarens torka och sedan det omfattande regnet i slutet av den. Detta för att ha koll på effekterna av situationen, se hur det utvecklas och kunna fatta eventuella beslut om åtgärder i tid. Under dessa möten lämnat vi löpande lägetrapporter från länet.

Länsstyrelsen har även regionala avstämningsmöten med lantbrukets aktörer för att vi ska ha en aktuell bild om vad som händer i länet.

Torka, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Rapport - Jordbruksmark och kontrollerade översvämningsytor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Våra nyheter om väderutmaningarna

Foderbrist

Du som har djur kan redan nu se över hur din beredskap ser ut när det gäller foder åt dina djur och om en sådan brist skulle uppstå igen.

Ett alternativ kan också vara att skörda spannmålen som helsädesensilage. Det gäller dock att skörda i rätt tid innan det mognar för mycket.

  • Se över verksamheten och hur mycket foder du behöver.
  • Se över alternativa fodermedel.
  • Gör en plan för att minska besättningen och vilka djur som då skulle bli aktuella att skicka till slakt.
  • Anmäl dig till Länsstyrelsen betesförmedling.
  • Kanske det finns mark i träda i ditt närområde som går att skörda.
  • Kompensera med mer kraftfoder än normalt vid brist på vallskörd.
  • Så eftergrödor.
  • De flesta som producerar eller hanterar foder behöver vara registrerade hos Länsstyrelsen. Tänker du importera, sälja och distribuera foder behöver din foderanläggning dessutom anmälas till Jordbruksverket. Observera att det finns stor risk med importerat foder att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige.
  • Vad uppmärksam på vad som växer där dina djur betar då de under torka kan äta växter de normal inte skulle äta.

Hästägare

Årets torka har inneburit att beten torkat bort och att första skörden av vallfoder på många håll varit betydligt mindre än normalt. Även det ihållande regnet har ställt till problem med skörden.

Du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på när det gäller beten. Se till att planera dina inköp av grovfoder med god framförhållning.

Länsstyrelsen nås av information om att många funderar på att importera foder – något som kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige.

Vi har samlat viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar. Se även under rubriken "Länklista med värdefull information".

Så utfodrar du hästen vid foderbrist, HästSverige Länk till annan webbplats.

Det är torrt i stora delar av Hästsverige - Lantbrukarnas Riksförbund Länk till annan webbplats.

Betesförmedling

Genom att anmäla dig till Länsstyrelsens betesförmedlingen kan vi matcha ihop dig med en lämplig markägare som har mark där dina djur kan beta.

Betesförmedling

Även du som är markägare och som har mark som skulle kunna betas av djur kan anmäla dig till Länsstyrelsens betesförmedling. Genom att erbjuda dina marker till betande djur bidrar du inte bara till den biologiska mångfalden utan blir också en del av jordbrukets krisberedskap

Erbjud betesmark

Jordbrukarsstöd – undantag från villkorsavtal med anledning av torka

Det finns undantag för extremväder i regelverken för stöden som gör att länsstyrelserna kan sätta ner avdrag på skötselvillkor i stöden om felet beror på torkan. Det gäller även fel för träda som har skördats före den 1 augusti i kompensationsstödet.

Jordbrukarstöd

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss