Krisberedskapsveckan

Plastlåda som det står "Krislåda" på. I lådan ligger vatten, havregryn, tändstickor, konserver, ljus, och broshyren "Om krisen eller kriget kommer" Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) startat en årlig kampanj, Krisberedskapsveckan, tillsammans med bland annat kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Krisberedskapsveckan, en långsiktig och återkommande satsning som riktar sig till alla invånare i Sverige. Veckan handlar om att öka krismedvetenheten och få människor att börja reflektera kring vad de skulle göra om deras vardag vänds upp och ner. MSB vill öka riskmedvetenheten hos befolkningen och ge dem kunskap att kunna agera vid samhällskriser, höjd beredskap  och ytterst krig samt tillhandahålla information om hur vi bättre kan förbereda oss.

Under Krisberedskapsveckan ordnar kommuner, räddningstjänster och frivilligorganisationer en rad aktiviteter runt om i länet. Sök på din kommuns hemsida eller sociala kanaler för att se om det händer något i just din kommun.

Om krisen eller kriget kommer

MSB har tagit fram broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” (se länk nedan) som delats ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Bakgrunden till satsningen är att vi som bor i Sverige behöver bli bättre förberedda på följderna av allt från allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker och i värsta fall krig.

Bra att ha hemma för att klara en kris

Checklista från www.dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
  Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier
 • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys. (Ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten elleverantören och sjukvården

Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena mat, värme, vatten och kommunikation.

 

Mer information om vår säkerhet och krisberedskap

Kontakt