Information med anledning av covid-19

Spridningen av coronaviruset i Sverige och världen har haft en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Gävleborgs län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Här hittar du information från Länsstyrelsen samt länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19.

Från och med 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig och ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. För att öka skyddet i befolkningen är det angeläget att invånarna i Sverige fortsätter att vaccinera sig.

Det här gäller för allmänheten

Även om covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom pågår fortfarande smittspridning i samhället. Du ska fortfarande stanna hemma om du har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest oavsett testresultat, eftersom ett negativt självtest inte är tillräckligt säkert för att utesluta att du har covid-19.

Ingen egenprovtagning

Det går inte längre att boka tid för egenprovtagning eller ta prov via provtagningsstationer. Du kan behöva ta prov när vården bedömer att det är nödvändigt. Det kan vara till exempel om du söker vård och har symtom, om du ska läggas in på sjukhus eller ska opereras.

Viktigt att vaccinera sig

Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom. Vaccinera dig, om du inte gjort det, och ta samtliga doser som erbjuds.

Information om bokning och drop-in finns på 1177.se/Gavleborg. Länk till annan webbplats.

Resa till Sverige

Regeringen har tagit bort inreseförbudet från länder utanför EU/EES. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att från den 1 april 2022 upphäva kriterier för intyg om covid-19-infektion.

Resa från Sverige

Det är fortfarande landet du reser till som avgör vilka regler som gäller för inresa. Därför är det alla resenärers eget ansvar, även de som vaccinerat sig, att kontrollera vilka inresebestämmelser/vaccinbevis som gäller för just det landet man ska resa till och även vilka regler som gäller för eventuella transitländer.

UDs - Frågor och svar inför utlandsresa under Coronapandemin Länk till annan webbplats.

E-hälsomyndigheten - bevis vid resor

Via E-hälsomyndigheten kan du söka covid- eller vaccinationsbevis för din resa. Om du behöver covidbevis för negativt covid-19-test, exempelvis inför resa bekostar du det själv hos någon av de privata vårdgivare som listas hos E-hälsomyndigheten.

Information om covid- och vaccinationsbevis inför din resa, E-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har det geografiska områdesansvaret på regional nivå och dessutom en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap. Länsstyrelsen Gävleborg har en aktiv roll i både i det förebyggande och förberedande arbetet i länet och vid hantering av inträffade samhällsstörningar. Landets 21 länsstyrelser har fått flera uppdrag från regeringen med anledning av pandemin.

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att gemensamt samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatser till allmänheten med anledning av corona.

Uppdraget om att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin finns på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, hjälpa regionerna vaccinera mot covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

Uppdraget om att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt